ระบบจ่ายเงินรายเดือน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32


 
 • เงินรายเดือนข้าราชการ
 • เงินรายเดือนพนักงานราชการ
 • เงินรายเดือนลูกจ้างชั่วคราว
 • เงินรายเดือนข้าราชการบำนาญ
 •  
   
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32
  ถ.นิวาศ อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ 31000